PAYLAŞ
Kadın ve Erkek Arasında Var Olan Farklar

Kadın ve Erkek Arasında Var Olan Farklar

Kadın ve erkek arasında biyolojik ve fiziksel birçok farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  Kadın ve erkek arasında bulunan farklar; özellikle farklı yaradılışı ve farklı bir anatomik yapıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Yani bu durumda eşit olmaktan  söz etmek bir anlamda anlamsız bir durum ortaya çıkaracaktır. Birçok kişi kadın ve erkeğin aralarında olan farkı bilir ancak genel olarak sadece ifade edilir. Kadınca sağlık olarak sizlere; kadın ve erkek arasında var olan farkları    aktarıyoruz.

Kadın ve Erkek Arasındaki Var Olan Farklar

Vücuttaki yağ oranı:  Kadınlarda bulunan yağ dokusu vücudun %27’lik bir bölümünü oluşturur. Bu değer ise erkeklerde %15 olarak yer alır. Kadın vücudundaki erkeklerden fazla olan 3,5 kiloluk fazlalık;  genelde kadınların basen, göbek ve baldır kısımlarında yoğunlaşmaktadır. Erkeklerdeki yağ oranı ise genelde karın bölgesinde daha fazla ortaya çıkar.

Hastalıklar konusu:  Erkeklerin yaşam boyunca kadınlardan yaklaşık olarak 40 gün daha az hastalandığı ortaya çıkmıştır.

Enerji:  Kadınlar hareketsiz olduğu zamanlarda 37 kalori harcarken; erkekler bu durumda ortalama olarak 39,5 kalori yakarlar. Kadının ihtiyacı olan günlük kalori miktarı 2000 kalori iken erkek için bu miktar 2700 kaloridir.

Kromozomlar:  Dişilerde ve erkeklerde toplam olarak 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların %50’lik kısmı babadan % 50’lik kısmı ise anneden gelir. 46 kromozom içinde olan ve iki tane cinsiyet hormonu oluşmasına yarayan bu kromozomlar; erkeklerdeXY kromozomu, kadında XX kromozomu olarak bulunmaktadır.

Dirsekler:  Kadınlar erkeklere nazaran dirseklerini 6 derece daha fazla açabilirler.

Deri: Kadınlarda 1,6 metrekare deri bulunurken erkeklerde ise 1,8 metrekare deri bulunmaktadır. Kadınlardaki deri daha ince, kuru ve hassas olurken; erkeklerde deri daha yağlı ve sert olur. Bu yüzden erkekler çok daha fazla terleme yaşarlar.

Saçlar:  Kadınların saçları daha sık olur ve daha dirençli bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle saç köklerinin 2 milim daha derinde olması nedeniyle erkeğin saçlarından çok daha az dökülür ve kadınlar erkekler gibi kel kalmaz.

Mastürbasyon:  Kadınların % 62’si mastürbasyonla tatmin olurken; bu oran erkeklerde % 93 olarak yer almaktadır.

Yemek: Erkeklerin metabolizması daha hızlı işlediği için kadınlara oranla çok daha çabuk acıkır ve çok fazla tüketim sağlayarak doyarlar.

Akciğerler: Erkeklerin akciğerleri kadınların akciğerlerine oranla % 50 daha geniş bir hacim içerir.

Ağlamak: Kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla ağlarlar. Genelde Saat 19:00 ila 22:00 arası kadınların çok daha fazla ağladığı görülmüştür.

Antikorlar:  Kadınların vücutlarında çok daha fazla antikor üretilir. Bu yüzden de erkeklere nazaran virüs ve bakterilere karşı bağışıklık kazanırlar ve daha seyrek olarak hastalanırlar.

Beyin:  Erkeklerin beyni % 14 daha ağır olur. Buna rağmen kadınlardaki iki yarım küre arasındaki iletişimin daha iyi olduğu belirtilmektedir.

Döllenme ve dölleyebilme: Erkekler çok geç yaşlara kadar; kadınlar ise ortalama 50 yaş civarına kadar dölleyebilme veya döllenebilme yeteneğine sahip olurlar. Kadınlar menopoza girdikten sonra doğurganlık yetisini kaybederler ancak erkekler sürekli olarak dölleyebilme yeteneğini taşırlar. Erkeklerde sıcaklığın artmasıyla dölleyebilme yeteneği azalırken kadınların döllenme için yeterli olmuş oldukları en uygun sıcaklık ise 17 derecedir.

Kalp atışı: Erkeklerde kalp daha büyük olur ve daha yavaş atar; dakikada ortalama olarak 72 ritim olurken bu değer kadınlarda ise 80 civarındadır.

Safra kesesi taşı: Kadınların % 20’lik kısmında safra kesesi taşı ortaya çıkar. Bu oran erkeklerde ise % 8’dir.

Gelişme: Buluğ çağına gelene kadar kızlar erkeklerden daha hızlı büyürler. Erkekler ise 14- 15 yaşları arasında gelişme devrini yaşarlar ve 20 yaşına kadar büyüme gerçekleşir. Kız çocuklarında ise en hızlı 12-13 yaşlar arasında gelişme sağlanırken 17-18 yaşlarında bu gelişme durur.

Isıya karşı duyarlılık:  Kadınların yağ dokuları yüksek olması nedeniyle sıcağa karşı duyarlı olurlar. Bu yüzden kış boyu kadınlar daha az üşürler; ancak erkekler kas sistemine daha fazla sahip olduğu için daha çok üşürler.

Yaşlılık:  Erkeklerin kadınlara oranla yaşlanma oluşumları daha hızlı gelişir. 55 yaşında bir kadının bedensel gücünün yüzde 90’ına sahip olmasıdır. Oysa bunun yanında o yaşta bulunan bir erkek gücünün sadece %75’ine sahip olabilmektedir. 35 yaşında olan bir erkeğin damar sistemi 50 yaşında olan bir kadınınkine eşdeğer olmaktadır. Buna rağmen kadında sadece cilt daha ince olmasından dolayı çabuk yaşlanıp karışır. Kadınlarda yaşlanma olayının psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabul edildiği ortaya çıkmıştır.

Kaslar:  Erkeklerde kas oranı kadınlara oranla % 50 daha fazladır. Bu yüzden kas gücüne sahip olan erkekler buluğ çağından itibaren kas hücrelerinin sayısı 20 misli kadınlarda 10 misli olarak artış yaşar. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha fazla güçlü olurlar.

 Bacaklar:  Erkeklerde bacak oranı kadınlara nazaran daha uzun ve kaslı olur. Kadınlarda daha kısa ve yağlı olması erkeklerin kadınlardan daha hızlı  koşmasına ve daha uzağa zıplamasını imkan yaratır.

Yaşam süresi: Kadınlarda ortalama ömür 78 yıl iken erkeklerde ise bu oran 71 yıl olarak yer almaktadır.

Vücut ölçüleri:  Kadınların erkeklere oranla vücut ölçüleri daha narin ve zayıf olur; ancak erkeklerde daha kaslı yapılı ve boy olarak da daha uzun olmaktadır.

Adem elması:  boyun kısmında ortaya çıkan çıkıntı sadece erkeklere has olan Adem elması olarak adlandırılan bir kıkırdaktır. Bu kıkırdak kadınlarda bulunmaz.

Solunum:  Erkekler ortalama olarak dakika boyunca 16 kez soluk alıp vermelerine rağmen kadınlarda ise bu dakikada 20-22 kez olarak ortaya çıkar. Her iki cins gün boyunca bulunmuş oldukları miktar ise aynıdır ve 12 bin litre olarak ölçülmüştür.

Genital organlarda tüylenme:  Genital olarak ortaya çıkan tüylenme erkeklerde göbeğe kadar çıkarken; kadınlarda ise göbeğin alt kısmında yatay bir çizgi üzerinde bitmektedir.

Kan:  Erkeklerde kan oranı 4,5 kadınlarda ise 3,6 litre kan olarak yer alır. Erkek kanı daha koyu kıvamlı olurken kadınlarda daha açıktır. Erkek kanının bir damlasında 1 milyon kan hücresi bulunur. Toplam erkeklerde ise 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar yer alır. Bu kadınlara kıyasla % 20 fazlalık anlamına gelir. Erkeklerin kadınlara oranla tansiyonları daha yüksek olur. Erkelerde14-8 olurken kadınlarda 13-8 olur.

Yüzme yeteneği:  Kadınların derilerinin altında yağ olması nedeniyle daha kolay yüzmeyi öğrenirler ve daha kolay yüzerler.

Vücut kokusu:  Erkeklerin vücut kokusu kadınlara oranla daha güçlü ve keskin olarak ortaya çıkar.

Sinirler:  Erkekler kadınlara oranla daha sinirli olurlar ve ani saldırganlık yapıları daha fazladır. Bu nedenle bedensel güç kullanmaya meyilli olan erkek yapısı kadınlara oranla daha saldırgan ve savaşan bir karakter ortaya çıkmasına neden olur.

Ergenlikte sivilce sorunu:  Erkeklerde daha fazla ortaya çıkan sivilce sorunu testosteron hormonundan kaynaklanmaktadır. Ergenlik çağında çok fazla oluşan ve çok çalışan Testosteron hormonu yüzünden yağ bezleri uyarılır ve deride gözenekler tıkanır. Dolayısıyla bu yüzden erkeklerde sivilce çok daha fazla ortaya çıkar.

Ses telleri:  Kadınların ses telleri daha kısa ve incedir. Bu yüzden sesleri daha tiz olarak çıkar; erkeklerde ise ses daha kalın olur.

dayanma gücü:  kadınlar çok daha duygusal olarak gözükseler de olaylar karşısında erkeklere nazaran dayanma güçleri daha yüksek olur erkekler fiziksel olarak güçlü görünmelerine rağmen bu hem çok daha kolay yıpranır ve çökerler

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here