PAYLAŞ

Fiziksel ve zihinsel disiplinleri anlatmak için kullanılan bir terim olan yoga kelimesini son yıllarda sıkça duyar olduk. Bedensel ve ruhsal açıdan huzur bulmanın amaçlandığı Yoga Nedir? -Yoga Yazı Serisi 1 yazımız:

Yoga Nedir? -Yoga Yazı Serisi 1

Yoga İbadet Mi?

Kişisel gelişim yöntemlerinden biri olan yoga hakkında günümüzde çok fazla fikir bulunmakta. Orijinal yoga sisteminin Hinduizm veya Budizm ile bağlantılı olmadığı belirtilmekle birlikte yoganın bu dinlerden daha eskiye dayandığı da söylenmekte. Bu dinlerin yoga sistemini kullanıyor oluşu, yoganın bir din olduğunu göstermemektedir.

Ruhani bir boyutu olduğunu iddia edenlere karşı orijinal yoga sistemine bağlı yogi ve yoginiler, bu ruhani boyutun dinle alakalı olmadığını, kendini anlama üzerine kurulu kişisel gelişim olduğunu söylemekteler. Dinlerde bulunan ibadet ve Tanrı kavramları da orijinal yoga sisteminde bulunmamaktadır.

Kişinin kendi sınırlarını görebilmek, kendini ve evreni anlayabilmek için yapılan yoga, bir ibadet veya din değildir.

Yoga Nedir?

Sanskrit dilinde kontrol etmek, boyunduruk altına almak anlamlarına gelen “yuj” kelimesinden türeyen yoga kelimesi dilimize; kavuşma, bir araya gelme, birlik olarak çevrilebilir. Yoganın kurucusu Patanjali, yogayı 8 temel basamağa dayandırmaktadır:

 1. Yama: 5 konuda geri çekilmek anlamına gelir. Ahlaki disiplin oluşturarak insanlarla ilişkimizi kontrol eder.
 • Ahimsa: Zarar vermeme, şiddetten kaçınma
 • Satya: Doğruyu söyleme
 • Asteya: Çalmamak
 • Brahmacharya: Yaşam enerjisini ruhani konulara aktarmak, tensel zevkleri kontrol etme
 • Aparigraha: İstifçilik yapmama, mütevazilik
 1. Niyama: 5 konuda gözlem anlamına gelir ve kişisel disiplin ile ilgilidir.
 • Saucha: Arılık, saflık. Fiziksel ve zihinsel olarak temizlik
 • Santosha: Kanaatkar olma, halinden memnun olma
 • Tapas: Bir konuyu inançla yürütme, ateşli istek
 • Svadhyaya: Dua etme, okuma
 • Ishvara-pranidhana: Teslimiyet, hatırlama
 1. Asana: Yoga duruş pozisyonlarını ifade etmektedir. İlk yapıldığında zorlanma, titreme, yorgunluk gibi durumlar gözlenirken daha sonrasında kaslar güçlenir. Zihnin sakinleşmesi ve tazelenmesiyle beden huzur bulur. Daha pozitif olduğunuzu hissedersiniz. Vücut ve zihnin birleştiği duruşlardır. Fiziksel duruşlar, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak daha çok oksijen almamıza yardımcı olur. Böylece iç organlarda, kaslarda ve hatta hücrede yaşam enerjisi akışı artar.
 2. Pranayama: Nefesi askıya alma, yaşam gücünü kontrol etme anlamına gelen pranayama, vücuttaki enerji akışını düzenlenmesidir. Yaşam enerjimizi kontrol etmemize yardımcı olur. Bedenin ve aklın temizlenmesine yardımcı olurken enerjinin bedende kalmasını sağlar. Nefes alma egzersizleri, bu basamakta uygulanmaktadır.
 3. Pratyahara: Tecrit anlamına gelen bu kelime, dış nesnelerden duyu organlarını geri çekmek demektir.
 4. Dharana: Konsantrasyon anlamında olan bu kelime, dikkatin tek bir nesne üzerinde olması demektir. Zihinsel odaklanma ile meditasyona yardımcı olur.
 5. Dhyana: Meditasyon, nesnenin doğası üzerine yoğun düşünmedir. Derinlere bakarak özünü keşfetmek demektir.
 6. Samadhi: Özgürleşme anlamında kullanılan samadhi, nesne ile şuurun, algılanan ile algılayanın birleşmesidir. Evrenle bütünleşme, aydınlanma olarak da adlandırılabilir.

 

Patanjali’nin bu sekiz basamağını tek tek çıkmak gerekmektedir. Basamakları atlamak, sona ulaşma şansımızı elimizden alır. Yoga teknikleri zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu arındırdıktan sonra vücudumuzdaki yaşam enerjisi (prana) akışını hızlandırır. Bu sayede düşünme, çalışma, hissetme, deneyimleme kapasitemiz artar. Yoga yalnızca fiziksel olarak yardımcı olmamakta. Ruhsal gelişimi, farkındalığı ve doygunluğu da bireye sağlamakta.

 

Yoga İbadet Mi? gibi sorulara yanıt aradığımız Yoga Nedir? -Yoga Yazı Serisi 1 yazımız bu şekildeydi. Yoga hakkında daha fazla şey öğrenmek için Yoga Faydaları- Yoga Yazı Serisi 2  yazımızı okuyabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here